Co je to projekt "TRAWA"

07.11.2014 09:28

Rozhodli jsme se vytvřit a pomalu zrealizovat projekt "TRAWA".

Co to TRAWA znamená? Není to význam tráva v plském jazyce, a nemá to nic společného s Polskem, zatím :-).

Je to zkratka, charakterizující cíl projektu. Jsou to první pímena v klíčových  slovech:

"

"Technology and Research Advance in Weed Application"

Se zýkladním motem  "Weed advance!" s významem něco jako pokročilá tráva, pokrčilé plevely, plevel v před :-D.

Základním principem a cílem je :Konopný pokrok.

Zajištování a zařízování kooperace průmyslu, výzkumných institucí  a univerzit a veřejností v rozvoji  průmyslové aplikaci konopí a jeho výzkumu při praktickém řešení globalních problému  se zaměřením na:

- OCHRANAÚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ROSTLIN KONOPÍ AJ. NEVYUŽITÝCH

- SUROVINOVÉHO VYUŽITÍ

- ZVÝŠENÍ ZDRAVÉ KVALITY ŽIVOTA

- EKONOMICKÝ RŮST

- SOCIALNÍ PODPORU


PRVNÍ KROK....K TRAWě


Prvním krokem je vytvořit seznam zákemců o informace a zařadi je do staistického výzkumu a marketingového průzlumu potřeb trhu.

Dále navazat s těmito lidmi, kontakt a zjisit jejich zájem o projekt a jeho cíle.

Duležitou současí je vyprofilovat odborné obory a zájem učastníku a jejich ochotu stát se součástí rodiny tohot projektu.

Po registraci a navazán spolupráce je možné tvořit skutečnou realizaci dílčích cílů projektů.

Účastnici, rodinní čenové projektu se mohou angažovat v ruzných aktivitác jak výzkumných, tak organizačních nebo dle potřeb.

Klíčové je vytváření sítě mezi rodinnými členy, podniky a odbornými institucemi, zjišťovat potřeby a hledat praktická řešení.

ČELNOVÉ MOHOU BÝT STARŠÍ 15 let, všech druhu pohlaví, sexualní orientace, náboženství, nutná je však vzájemná tolerance a dodržování pltných zákonů.

CO PROJEKT NABÍZÍ:

- PODPORU V  SEBEREALIZACI

- AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- SDÍLENÍ KONTAKTŮ A MOŽNOSTÍ

- FINANČNÍ PODPORU V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH AKCÍ

- MNOHO NÁPADŮ, SMĚRU KAM SE UBÍRAT

- PŘÁTELSTVÍ A LOAJALITU

- VÝZKUMNÉ AKTIVITY

- VZDĚLÁVÁNÍ SE

Součástí bude organizovaný komplexní výzkum, shromážďování dat, aplikace výsledků do praxe pro buducího zákazníka nebo konkrétní řešení problémů v dané oblasti.

Jde především o sdružení lidí, kteří se zaobírají  domácí nebo průmyslovou výrobou nebo  jinými aktivitami v konopné oblasti a chtějí se zapojit do výzkumu nebo mají nápady, které chtějí realizovat ale něco jim chybí..... CO POŽADUJEME?

Vytvořit společně seznam lidí a společností, kteří se chtějí podílet na rozvoji konopného průmyslu prakticky a jsou schopni několik věci:

- prakticky realizovat své cíle

- prezentovat veřejně co dělají

- podporovat sdružení TRAWA (aktivitou, materiálně nebo finančně)

- podílet se v určitém směru na výzkumu a rozvoji konopného nebo weed průmyslu v EU


TRAWA MÁ SLOUŽIT K ROZVOJI KONOPNÉHO PRŮMYSLU V EU!

NE K ŠÍŘENÍ TOXIKOMÁNIE!

Každý koho zajímají témata ...

- pěstování konopí

- technologie sklyzně a zpracování

- survé konopí

- konopné semeno 

- konopný olej

- konopné nápoje

- konopné textilie aj

- konopné potravinářské výrobky

- konopné energetické produkty

- konopnpu chemii

- konopnu medicínu

- konopnu literatůru

- konopnou kulturu

- vzdělávání v oblasti konopí

- technologie zpracování konopí 

- výrobky z konopí všeho druhu.....

- to vše stejnéí, zaměřené na jiné, nevyuživané a zatracované rostliny zvané PLEVELE


TRAWA MÁ BÝT CENTRALNÍ VEŘEJNÉ SDRUŽENÍ AKTIVNÍCH SUBJEKTU V OBLASTÍ KONOPÍ, KTEŘÍ CHTĚJÍ VYUŽÍT VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE A VAZEB PRO ROZVOJ.

CÍLEM JE ZAJISTIT DOSTATEK PROSTŘEDKU PRO VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST A PRACOVNÍHO PROSTORU PRO ŘÍZENÍ TOHOTO PROJEKTU

VYTVOŘENÍ NOVÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PRO PODPORU KONOPNÉHO PRŮMYSLU  V EU.


VĚŘÍME ŽE SE PODAŘÍ V PRŮBĚHU ROKU 2015 VŠE POSTUPNĚ REALIZOVAT.

AUTOR: Ing. Tomáš Ružovič 7.11. 2014 Cannfest 2014

Zpět

Kontakt

TRAWA
Ke škole 1388
Mníšek pod Brdy
25210

+420 734 480 580

Fotografie použita dle Creative Commons A Guy Taking Pictures  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode